Toate noutatile

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Daca sunteti persoana de contact (reprezentant/angajat/colaborator) a partenerilor nostri sau potentialilor parteneri contractuali, Summit Agro Romania S.R.L. cu sediul in Calea Victoriei nr. 145, Victoria Center, etaj 5, nivel 6, sector 1, Bucuresti, adresa e-mail:office@sumi-agro.ro, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul initierii, respectiv al gestionarii relatiei contractuale dintre Summit Agro Romania S.R.L. si partenerii sai. Anumite date cu caracter personal care va privesc, precum nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon ne-au fost divulgate de catre partenerii nostri sau de catre potentialii parteneri contractuali.

Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza interesul legitim al Summit Agro Romania S.R.L. de a initia si gestiona relatiile contractuale in contextul gestionarii/desfasurarii activitatilor specifice obiectului sau de activitate. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop poate avea drept consecinte imposibilitatea Summit Agro Romania S.R.L. de a-si gestiona activitatea in relatia cu dumneavoastra.

Datele dumneavoastra cu caracter personal ar putea fi divulgate partenerilor contractuali ai Summit Agro Romania S.R.L., imputernicitilor sai, societatilor din grupul Sumitomo Corporation, autoritatilor publice, putand fi transferate in cadrul Spatiului Economic European (SEE). Anumite date cu caracter personal ar putea fi transferate si in afara SEE, in state precum Japonia. Pentru o lista actualizata a statelor terte de transfer precum si pentru mai multe informatii privind garantiile de transfer, ne puteti transmite o cerere la datele de contact indicate in ultimul paragraf.

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata necesara realizarii scopurilor de prelucrare, respectiv pe durata necesara incheierii/executarii contractului cu partenerii si ulterior in conformitate cu politicile noastre interne, precum si in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare.

in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi, in conditiile prevazute de lege: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (adresa de e-mail:plangere@dataprotection.ro) sau instantelor competente, dupa caz.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice informatii suplimentare privind prelucrarea datelor dumneavoastra de catre Summit Agro Romania S.R.L., va puteti adresa cu o cerere la adresa Calea Victoriei nr. 145, Victoria Center, etaj 5, nivel 6, sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail:office@sumi-agro.ro.

Contact

Aveti o problema referitoare la cultura dumneavoastra?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Suport in teritoriu

Contactati un reprezentant in teritoriu: